SİLAH RUHSATI

İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

Silah taşıma, bulundurma, yivsiz tüfek ruhsatı, tüfek satın alma, tüfek devir ve mermi satın alma ile ilgili bilgilere aşağıdaki pdf dosyasından erişebilirsiniz.

Silah Bulundurma Ruhsatı

Evinizde veya iş yerinizde silah bulundurmak için bunun ruhsatını almanız gerekmektedir. Silah bulundurma ruhsatı, iş yerinde ve meskende yani oturduğu ikametinde bulundurma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İnsanlar sadece bu ruhsat ile bulunmuş oldukları lokasyonda silah bulundurabilirler ve herhangi bir yere götüremez yani taşıyamazlar. Taşıdıkları takdirde 6136 ateşli silahlar kanununa muhalefetten haklarında işlem yapılmaktadır. Şayet silahınızı yanınızda taşımak istiyorsanız bunun için “Silah taşıma ruhsatı” almanız gerekmektedir. Silah bulundurma ruhsatı sahipleri silahlarını sadece poligonlara veya tamir maksatlı olması durumunda götürebilirler. Bunun için bağlı bulundukları kolluk birimlerinden yol nakil belgesi almak durumundadırlar. Peki kimler silah bulundurma ruhsatı alabilir? Silah bulundurma ruhsatı alma şartları nelerdir?

Silah almaya engeli bulunmayan, 21 yaşını geçmiş her birey silah bulundurma ruhsatı alabilmektedir. Bu ruhsat sayesinde meskenlerde ve kendilerine ait olan iş yerlerinde silah bulundurabilirler. Silah bulundurma ruhsatı almak için ilk şart kişinin 21 yaşını doldurmuş olması ilk şarttır. 21 yaşını doldurmamış kimseler silah taşıma ruhsatı alamazlar. Bu tabanca almak için geçerli bir faktördür. Yivsiz av tüfeği almak için 18 yaşını bitirmiş olmak yeterlidir. Bunun dışında 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefetten ceza alan kimseler yani bulundurma ruhsatını bulunduğu konumdan başka bir yere götüren bir kişi veya silah ruhsatının süresi geçtiği halde yenilemeyen bir kişi veya belli özelliklerden dolayı silah taşıma ruhsatı alıp, bu niteliği kaybettikten sonra 6 ay içerisinde resmi kurumlara bildirmeyen kişiler silah ruhsatı alamazlar. Ayrıca uyuşturucu madde kullanan kişiler, psikolojik, nörolojik ve fizyolojik olarak silah almaya engel hali bulunan kişiler silah ruhsatı alamazlar. Peki silah bulundurma ruhsatı almak için gereken belgeler / evraklar nelerdir?

Gerekli Evraklar

- Nüfus cüzdanı aslı,
- Dilekçe,
- Silah ruhsatı istek formu,
- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
- Parmak izi belgesi,
- Yarım kapaklı karton dosya,
- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,(Devlet veya Üniversite hastanelerinden)
- Harç Makbuzu ( müracaat esnasında yatırılacaktır.)
- 1000 TL. üzerinde adına borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinin yazısı.
- Yukarıda meskene yani oturmuş olduğu, ikametgahının bulunduğu adrese silah bulundurma ruhsatı almak için gerekli evraklar verilmiştir. İş yerine silah bulundurma ruhsatı
  almak için bu belgelere ek olarak aşağıdaki belgelerin de başvuru esnasında verilmesi zorunludur. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı fotokopisi ( noter tasdikli olmak
  zorunda)
- Mükellefiyetini gösteren vergi dairesi yazısı
- İş yeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin şirket karar defterine yazılmış kararı ve muvafakat yazısı

Silah Taşıma Ruhsatı

Polis, asker gibi bir meslek grubuna müdahil olmadığınız sürece silah taşıyabilmeniz için silah taşıma ruhsatı almanız gerekmektedir. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkında kanuna göre kimlerin silah taşıma ruhsatı alabilecekleri açıkça belirtilmiştir. Silah taşıma ve bulundurma ruhsatı farklı şeylerdir. Bir tanesinde silahınızı yanınızda taşıyabilirken, diğerinde ikamet adresinizden dışarı çıkaramazsınız.

Silah almaya herhangi bir engel hali bulunmayan, 21 yaşını geçmiş ve Türk vatandaşı olan ve çalıştığı meslek grubuna göre yeterliliği olan kimseler silah taşıma ruhsatı alabilirler. Silah taşıma ruhsatı almak için mal varlığınızın bütünlüğünün tehlikede olması veya can güvenliğinizin bulunmaması gerekmektedir. Can güvenliği tehlikede olan insanların bu tehditleri resmi olarak belgeleyip valilik makamlarına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu tamamen valilik onayından geçen bir taşıma ruhsatı çeşididir.

Bunun haricinde belirli meslek gruplarına göre belli başlı taşıma ruhsatları belirlenmiştir. Bunlar kişilerin mal varlığını ve can varlığını korumak için kendilerine tanınmış olan bir haktır. Şirket cirosu yüksek olan kişiler, bünyelerinde çok sayıda işçi çalıştıran kişiler, kuyumcular, kuyumculuk işi ile uğraşan toptancılar, döviz bürosu sahipleri, para taşımacılığı yapan mutemetler, büyük sürülere sahip olan sürü sahipleri, büyük topraklara sahip olan toprak sahipleri, yurt dışı lisansı olan gemi kaptanları, emniyet mensupları, askeri personeller, avukatlar gibi meslek grupları silah taşıma ruhsatı rahatlıkla alabilmektedir.

Silah taşıma ruhsatı almak için belirli prosedürler ve işlemler gerekmektedir. Silah taşıma ruhsatı alabilmek için öncelikle kişilerin başvuru dosyalarını hazırlamaları gerekmektedir. Bu başvuru dosyasının içinde sağlıkla ilgili almanız gereken bir belge de yer almalıdır. Bu belgeyi almak için size en yakın sağlık kuruluşuna giderek “Silah Ruhsatı Taşıyabilir Belgesi” almak istediğinizi söylemeniz gerekmektedir. Bu belgeyi 7 doktordan yani doktor heyet kurulundan geçirerek imzalatmanız ve dosyaya eklemelisiniz.

Silah Taşıma Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Silah taşıma ruhsatı alabilmeniz için dosyanızda hazırda bulundurmanız gereken belgeler aşağıdadır.
- Silah taşıma veya bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,
- Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
- Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında
   vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),
- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
- Silah ruhsatı istek formu, (İl Emniyet Müdürlüklerinden temin edilecek.)
- Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi, (Dilekçede silah ruhsatı için olduğu belirtilecek.)
- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu
- İkametgah belgesi, (1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri gereğince arkası mıntıka karakolundan tasdik ettirilecek.)

Av Tüfeği Ruhsat İşlemleri

- Talebine ilişkin, merkezde İl Emniyet Müdürlüğü, ilçe merkezlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, köylerde ise bağlı olunan   Jandarma Karakolu'na başvuru yapılmalıdır.
- Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı asli müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karsılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),
- Son 1 yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
- Silah ruhsatı istek formu,
- Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi,
- Vadesi geçmiş 2.000 TL. üzeri vergi borcu bulunmadığına dair ‘Vergi borcu yoktur’ yazısı,
- Yivsiz av tüfeği ruhsatı harcının yatırıldığına dair dekont,
- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair Aile Hekiminden sağlık raporu,
- Yarım Kapaklı Dosya.

NOT: Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri, sadece Taşıma ve Bulundurma Yetkisi verir. Avlanmak için Orman Bölge Müdürlüğüne müracaat edip Avlanma Kartı alınması gerekmektedir...
Satın Alma Belgesi ile tüfeğinizi taşıyamaz ve avlanamazsınız. Ruhsatınıza kaydettirdikten sonra kanunların elverdiği ölçüde, Türkiye’nin her bölgesinde tüfeğinizi taşıyabilirsiniz.

Bulundurma Tabanca Poligon Dilekçesi

Adınıza kayıtlı silahınızla poligonda atış yapabilmeniz için gerekli dilekçeye aşağıdaki pdf dosyasından ulaşabilişrsiniz.